วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สนามสอบครูผู้ช่วย 2555 โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร สพป.สร3

http://surin3test.blogspot.com

 สนามสอบโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มวิชาเกษตร
        เลขประจำตัวผู้สอบ
ห้องสอบ 1 42 270001   ถึง 42 270025
ห้องสอบ 2 42 270026   ถึง 42 270050
ห้องสอบ 3 42 270051   ถึง 42 270075
ห้องสอบ 4 42 270076   ถึง 42 270100
ห้องสอบ 5 42 270101   ถึง 42 270125
ห้องสอบ 6 42 270126   ถึง 42 270150
ห้องสอบ 7 42 270151   ถึง 42 270175
ห้องสอบ 8 42 270176   ถึง 42 270200
ห้องสอบ 9 42 270201   ถึง 42 270225
ห้องสอบ 10 42 270226   ถึง 42 270250
ห้องสอบ 11 42 270251   ถึง 42 270275
ห้องสอบ 12 42 270276   ถึง 42 270300
ห้องสอบ 13 42 270301   ถึง 42 270325
ห้องสอบ 14 42 270326   ถึง 42 270350
ห้องสอบ 15 42 270351   ถึง 42 270375
ห้องสอบ 16 42 270376   ถึง 42 270400
ห้องสอบ 17 42 270401   ถึง 42 270425
ห้องสอบ 18 42 270426   ถึง 42 270450
ห้องสอบ 19 42 270451   ถึง 42 270475
ห้องสอบ 20 42 270476   ถึง 42 270500
ห้องสอบ 21 42 270501   ถึง 42 270525
ห้องสอบ 22 42 270526   ถึง 42 270550
ห้องสอบ 23 42 270551   ถึง 42 270575
ห้องสอบ 24 42 270576   ถึง 42 270600
ห้องสอบ 25 42 270601   ถึง 42 270625
ห้องสอบ 26 42 270626   ถึง 42 270650
ห้องสอบ 27 42 270651   ถึง 42 270675
ห้องสอบ 28 42 270676   ถึง 42 270700
ห้องสอบ 29 42 270701   ถึง 42 270708ไม่มีความคิดเห็น: